Menu

O Antiradaru

 • NE prikazuje grešku na laserskom (policijskom) radaru, kao i na kamerama
 • Ometači radara sa funkcijom parking senzora
 • Uređaji se NE vide na vozilu
 • Vodeći i najbolji Antiradari u celom svetu
 • Zvanični smo uvoznik KIYO uređaja, i ne radimo sa jeftinim i ne korisnim Kineskim uređajima
 • Garancija 1 godinu sa našom ugradnjom

ANTIRADAR – LASER OMETAČ osme generacije je novi inteligentni laserski ometač, koji štiti vaše vozilo od svih policijskih laserskih merača brzine(laserskih radara) i laserskih kamera za merenje brzine. Ugrađena naj savremenija tehnologija, osigurava vrhunske performanse. Pouzdano štiti vaše vozilo na svim udaljenostima i pri svim brzinama!

Kod nas u Srbiji se koriste četiri modela laserskih merača: LTI Marksman 20.20, Multanova Star-Laser, Thompsonov PRO laser i Fama Shoot III(popularna Fama ili Tronožac). Karakteristike uređaja su podjednake.

Maksimalni domet laserskih merača je u idealnim uslovima oko 1000 m, dok je u realnim prosečnim uslovima oko 300 m.
Policajac najčešće cilja registarsku tablicu, jer se od nje najbolje reflektuju laserski zraci. Ponekad cilja i neke druge dobro reflektujuće površine kao npr.“far“.

KIYO je testiran na sledećim laserskim uređajima:

 1. LTI – Marksman 20.20
 2. Redflex Lasercam
 3. LTI – UltraLyte, LR, 100, 100LR, 200, 200LR, Compact, LRB
 4. Jenoptik LaserPatrol
 5. Robot TraffiPatrol  Multanova StarLaser
 6. Robot – TraffiPatrol V
 7. Truvelo Lidar
 8. Truvelo Lidar D-Cam
 9. Kustom – ProLaser II
 10. Fama – famaLaser II
 11. Kustom – ProLaser III
 12. Fama – famaLaser III
 13. FamaShot III
 14. PL-DOK I
 15. Kustom – LaserCam II
 16. Kustom ProLite
 17. Laser Atlanta – SpeedLaser, S, R, Stealth Mode (zadnji firmware, stealth mode, bez error codova)
 18. Stalker LZ-1
 19. Riegl LR90-235/P
 20. Riegl FG21-P
 21. NJL – SCS-101
 22. NJL – SCS-102
 23. LAVEG, Video-LAVEG, EuroLaser
 24. Robot – TRAFFIPAX TraffiPatrol XR

Tako da ste bezbedni bilo gde da krenete u svet sa svojim kolima.

KIYO je aktivni ometač (jammer) osme generacije, što znači da šalje zrake i blokira policijski laser, za razliku od već prevaziđenih radar detektora (koji se kače na šoferku) koji će vas upozoriti da su vam izmerili brzinu.

KIYO se sastoji od dve spoljašnje i jedne unutrašnje jedinice.

Laser-interceptor-5

Spoljašnja jedinica

slider-4

Unutrašnja jednica

slider-1

Komplet

Kad policijski „laser“ primi impulse od vozila u kojem je ugrađen KIYO neće moći da izmeri brzinu, jer će dobiti pogrešne podatke o trenutnoj udaljenosti od vozila, i time neće prikazati brzinu. (promena udaljenosti u jedinici vremena, definiše se kao brzina). I NIKADA neće prikazati grešku (Error) na policijskom radaru!

Uređaj će Vas upozoriti specifičnim zvučnim signalom, što je znak da treba odma da usporite na dozvoljenu brzinu i isključite KIYO uređaje.

KIYO ne dozvoljava policijskom radaru da vam izmeri brzinu.

U istom trenutku kada senzori(jammer-i) detektuju laserske zrake(kada vas policajac „puca“ sa radarom) uređaj će vas zvučno obavestiti. U istom trenutku treba da smanjite brzinu na dozvoljenu i isključite uređaj. Na taj način vi prolazite bez problema, jer vam policija očitava brzinu koja je dozvoljena. Potrebno je svega nekoliko sekundi da usporite na dozvoljenu brzinu!

PRIMER: Ako vas pucaju Famom (koja je najzastupljenija kod nas u Srbiji) na radaru će se pojaviti samo prazne linije, sve dok ne smanjite brzinu na dozvoljenu i ne isključite antiradare-jammere. Prazne linije (crtice – koje predstavljaju brzinu sve dok se ne očita brzina) se nalaze na radaru i kada pucaju auto koji nema antiradare. Sve dok im se ne odbije laserski snop od vaše vozilo i na osnovu vaše udaljenosti i vremena izračuna vaša brzina. Znači sve se ISTO dešava Vama sa antiradarima kao i kada pucaju vozilo bez antiradara! Sa tim da ste vi zaštićeni i sve što je potrebno je da prikočite na dozvoljenu brzinu i isključite uređaje! I prolazite bez problema UVEK!

Uređaj kada se isključi radi kao fabrički parking senzor. Tako da je ne moguće da se otkrije bilo kada!

KIYO je trenutno najbolji i vodeći antiradar u celom svetu!

Za više informacija budite slobodni da nas kontaktirate na:

063/813-4649