Menu

Antiradar

Antiradar/Anti radar – Radar detektor je uređaj koji Vam zvučno signalizira da Vam se u blizini nalazi uređaj za merenje brzine-Radar(na primer Ramer10) koji radi na Dopler efekat odnosno odbijanje radio talasa.

  • NE prikazuje grešku i NE ometa policijski radar kao ni kamere za merenje brzine, već samo detektuje
  • Vaše je samo da prikočite na dozvoljenu brzinu kada vas uređaj zvučno obavesti
  • Radar detektori – Antiradari su vrlo efikasni za presretače, i takođe rade i na ostale radarske uređaje koji rade na principu Doplerovog efekta tj.odbijanja radio talasa.
  • Vrlo efikasni za radar Ramer10 i Dual Redflex
  • X band, K band, Ka Band, Laser
  • Vodeći i najbolji Antiradari u celom svetu
  • Naši Anti Radar će Vas na vreme upozoriti da se približavate presretaču, fiksnom, mobilnom ili stacionarnom radaru
  • Zvanični smo uvoznik KIYO uređaja, i ne radimo sa jeftinim i ne korisnim Kineskim uređajima
  • Garancija 1 godinu sa našom ugradnjom

RAMER 10-dopler radar

RAMER 10-dopler radar

Ramer 10 je radar novije generacije koji je napredna verzija AD9 radara sa dodatnim funkcijama kao što su manja težina samog uređaja, novi sofisticirani industrijski kompjuter, mogućnost za udaljeno kontrolisanje i slanje podataka.

RAMER 10-dopler radar

Princip rada se zasniva na primeni dopler talasa. Dopler radar detektuje brzinu vozila i određuje tačnu poziciju vozila. Na taj način precizno se određuje brzina vozila, saobraćajna traka kojom se vozilo kreće i pozicija snimljenog vozila. Jedan radar može da pokriva više kolovoznih traka(4-6).
Ramer radari mogu da se nalaze u vozilima(presretači) ili da budu stacionarni duž puteva(najviše u BIH).

Ramer radari rade na frekvencija Ka-band 34,0 GHz i 34.3 GHz.

RAMER 10-dopler radar

Redflex Dual radar

Tehnologija se zasniva na primeni dva dopler radara. Prvi radar precizno detektuje brzinu vozila, dok drugi radar određuje tačnu poziciju vozila. Na taj način precizno se određuje brzina vozila, saobraćajna traka kojom se vozilo kreće i pozicija snimljenog vozila. Bolja detekcija vozila, naročito motorcikala i vozila koja se kreću zaustavnom trakom ili van kolovoza. Istovremena detekcija više vozila u prekršaju (sistem za svako vozilo na slici pravi zaseban zapis o prekršaju sa preciznom identifikacijom vozila i saobraćajne trake kojom se kreće).

Redflex Dual radar

Jedan uređaj pokriva 6 saobraćajnih traka.

Dual radar sistem može biti postavljen na stub ili portal (kao stacionarni sistem) ili na tronožac ili u vozilo (kao mobilni sistem).

Redflex Dual radar