Menu

Antilaser

 • NE prikazuje grešku na laserskom (policijskom) radaru, kao i na kamerama
 • Ometači radara sa funkcijom parking senzora
 • Uređaji se NE vide na vozilu
 • Vodeći i najbolji Antilaseri i Antiradari u celom svetu
 • Zvanični smo uvoznik KIYO uređaja, i ne radimo sa jeftinim i ne korisnim Kineskim uređajima
 • Garancija 1 godinu sa našom ugradnjom

ANTI LASER – LASER OMETAČ osme generacije je novi inteligentni laserski ometač, koji štiti vaše vozilo od svih policijskih laserskih merača brzine(laserskih radara) i laserskih kamera za merenje brzine. Ugrađena naj savremenija tehnologija, osigurava vrhunske performanse. Pouzdano štiti vaše vozilo na svim udaljenostima i pri svim brzinama!

Kod nas u Srbiji se koriste četiri modela laserskih merača: LTI Marksman 20.20, Multanova Star-Laser, Thompsonov PRO laser i Fama Shoot III(popularna Fama ili Tronožac). Karakteristike uređaja su podjednake.

Spoljašnja jedinica – Antilaser jammer

Maksimalni domet laserskih merača je u idealnim uslovima oko 1000 m, dok je u realnim prosečnim uslovima oko 300 m.
Policajac najčešće cilja registarsku tablicu, jer se od nje najbolje reflektuju laserski zraci. Ponekad cilja i neke druge dobro reflektujuće površine kao npr.“far“.

KIYO je testiran na sledećim laserskim uređajima:

 1. LTI – Marksman 20.20
 2. Redflex Lasercam
 3. LTI – UltraLyte, LR, 100, 100LR, 200, 200LR, Compact, LRB
 4. Jenoptik LaserPatrol
 5. Robot TraffiPatrol Multanova StarLaser
 6. Robot – TraffiPatrol V
 7. Truvelo Lidar
 8. Truvelo Lidar D-Cam
 9. Kustom – ProLaser II
 10. Fama – famaLaser II
 11. Kustom – ProLaser III
 12. Fama – famaLaser III
 13. FamaShot III
 14. PL-DOK I
 15. Kustom – LaserCam II
 16. Kustom ProLite
 17. Laser Atlanta – SpeedLaser, S, R, Stealth Mode (zadnji firmware, stealth mode, bez error codova)
 18. Stalker LZ-1
 19. Riegl LR90-235/P
 20. Riegl FG21-P
 21. NJL – SCS-101
 22. NJL – SCS-102
 23. LAVEG, Video-LAVEG, EuroLaser
 24. Robot – TRAFFIPAX TraffiPatrol XR

Tako da ste bezbedni bilo gde da krenete u svet sa svojim kolima.

KIYO je aktivni ometač (jammer) osme generacije, što znači da šalje zrake i blokira policijski laser, za razliku od već prevaziđenih laser radar detektora (koji se kače na šoferku) koji će vas upozoriti da su vam izmerili brzinu.

KIYO se sastoji od dve spoljašnje i jedne unutrašnje jedinice.

Unutrašnja jedinica – Antilaser centrala

Kad policijski „laser“ primi impulse od vozila u kojem je ugrađen KIYO neće moći da izmeri brzinu, jer će dobiti pogrešne podatke o trenutnoj udaljenosti od vozila, i time neće prikazati brzinu. (promena udaljenosti u jedinici vremena, definiše se kao brzina). I NIKADA neće prikazati grešku (Error) na policijskom radaru!

Uređaj će Vas upozoriti specifičnim zvučnim signalom, što je znak da treba odma da usporite na dozvoljenu brzinu i isključite KIYO uređaje.

KIYO ne dozvoljava policijskom radaru da vam izmeri brzinu.

U istom trenutku kada senzori(jammer-i) detektuju laserske zrake(kada vas policajac „puca“ sa radarom) uređaj će vas zvučno obavestiti. U istom trenutku treba da smanjite brzinu na dozvoljenu i isključite uređaj. Na taj način vi prolazite bez problema, jer vam policija očitava brzinu koja je dozvoljena. Potrebno je svega nekoliko sekundi da usporite na dozvoljenu brzinu!

Komplet Anti laser sa ramom za tablicu

PRIMER: Ako vas pucaju Famom (koja je najzastupljenija kod nas u Srbiji) na radaru će se pojaviti samo prazne linije, sve dok ne smanjite brzinu na dozvoljenu i ne isključite antilasere-jammere. Prazne linije (crtice – koje predstavljaju brzinu sve dok se ne očita brzina) se nalaze na radaru i kada pucaju auto koji nema antilasere. Sve dok im se ne odbije laserski snop od vaše vozilo i na osnovu vaše udaljenosti i vremena izračuna vaša brzina. Znači sve se ISTO dešava Vama sa antilaserima kao i kada pucaju vozilo bez antilasera! Sa tim da ste vi zaštićeni i sve što je potrebno je da prikočite na dozvoljenu brzinu i isključite uređaje! I prolazite bez problema UVEK!

Uređaj kada se isključi radi kao fabrički parking senzor. Tako da je ne moguće da se otkrije bilo kada!

KIYO je trenutno najbolji i vodeći antilaser u celom svetu!

Za više informacija budite slobodni da nas kontaktirate na:

063/813-4649