Menu

Dual Red Flex radar

  Dual Red Flex radar Dual radar tehnologija Dual radar tehnologija omogućava funkcionisanje sistema na mestima gde tradicionalni radarski sistemi nisu mogli, na taj način što eliminiše uobičajene probleme radara kao što su fantomski signali, refleksije i druge probleme povezane sa smetnjama. Tehnologija se zasniva na primeni dva dopler radara. Prvi radar precizno detektuje brzinu …