Menu

Audi A6 4G – 2013

Ugradnja 2 antilasera na prednji deo Audi A6 i ugradnja jednog antiradara napred GPS 800 za presretače i sve stacionarne kamere i merače brzine na radio talase.

KIYO Dual

GPS800 + Radar

Antiradari se ne vide na vozilu!