Menu

NOVI VW Tiguan – 2017

Ugradnja 2 antilasera na prednji deo VW Tiguan i ugradnja jednog antiradara napred GPS 800 za presretače i sve stacionarne kamere i merače brzine na radio talase(Ramer 10).

ANTILASER – KIYO Pro Park

ANTIRADAR – GPS800 + Radar

Antiradari se ne vide na vozilu!