Menu

Porsche Cayenne S-2016

Ugradnja 2 antilasera na prednji deo Porsche Cayenne S Hybrid i ugradnja jednog antiradara napred GPS 800 za presretače i sve stacionarne kamere i merače brzine na radio talase(Ramer 10).

ANTILASER – KIYO Pro Park

ANTIRADAR – GPS800 + Radar

Antiradari se ne vide na vozilu!