Menu

Porsche Panamera 4S-2015

Ugradnja 2 antilasera na prednji deo Porsche Panamera 4S i ugradnja jednog antiradara napred GPS 800 za presretače i sve stacionarne kamere i merače brzine na radio talase(Ramer 10).

ANTILASER – KIYO Pro Park

ANTIRADAR – GPS800 + Radar

Antiradari se ne vide na vozilu!