Menu

VW Touareg – 2007

Ugradnja 2 Interceptor antiradara-jammera na prednji deo VW Touarega.

Predhodno skidanje kineskih beskorisnih antiradara, podizanje rama sa tablicom da ne prelazi preko jammera koju je neprofesionalno ugradio i tako ostavio neko drugi.

Laser Interceptor Dual