Menu

Audi A6 Avant – 2014

Ugradnja 4 antiradara-jammera na prednji i zadnji deo Audi A6 Avanta i ugradnja jednog antiradara napred GPS 800 za presretače i sve stacionarne kamere i merače brzine na radio talase.

KIYO Quad

GPS800 + Radar

Antiradari se ne vide na vozilu!