Menu

Mercedes CLS – 2014

Ugradnja 4 antiradara-jammera na prednji i zadnji deo Mercedes CLS i ugradnja jednog antiradara napred KIYO GPS800 za presretače i sve stacionarne kamere i merače brzine na radio talase.

KIYO Profesional 2+2 Antilasera

KIYO GPS800 + Radar detektor

Antiradari se ne vide na vozilu!