Menu

Ferrari California-2012

Ugradnja 2 Interceptor antiradara-jammera na prednji deo Ferrari California.

Laser Interceptor Dual

Antiradari se ne vide na vozilu!