Menu

VW Golf 5

Ugradnja 2 antilasera-antiradara na prednji deo VW Golf 5 i jedan antiradara napred KIYO VTX 900 za presretače i sve stacionarne kamere i merače brzine na radio talase.

2 jammera Laser Interceptor LI

KIYO VTX 900

Anti radar Srbija Tim