Menu

Audi S6 – 2014

Ugradnja 2 antilasera na prednji deo Audi S6 i ugradnja jednog antiradara napred GPS 800 za presretače i sve stacionarne kamere i merače brzine na radio talase.

ANTILASER – KIYO Dual

ANTIRADAR – GPS800 + Radar

Antiradari se ne vide na vozilu!