Menu

BMW 535 – 2014

Ugradnja antiradara GPS800 za presretače i sve stacionarne kamere i merače brzine na radio talase i antilasera na prednji deo BMW 535 .

GPS800 + Radar

Antiradari se ne vide na vozilu!