Menu

Audi A8 – 2015

STEALTH ANTIRADAR – Audi A8 2015

Na vašem vozilu se ništa ne vidi!

Kompletna zaštita:
4 antilasera napred KIYO Ultimate

2 antilasera nazad KIYO Ultimate

1 antiradar Escort Passport 8500 X50 za presretače i sve merače brzine na radio talase(Ramer10)

1 GPS800 U1 za sve stacionarne kamere za merenje brzine

ANTIRADAR SRBIJA

+381 63/813-4649