Menu

Škoda Superb – 2016

Ugradnja 2 Interceptor antiradara-jammera na prednji deo Škode Superb.

Laser Interceptor Dual

Antiradari se ne vide na vozilu!